Stadsmissionen startar matbank i Östergötland

Hemlösa och utsatta – Hur blev det så här?