Stadsmissionen och Envima i nytt samarbeteDolda verkligheter visas upp i Norrköpings stadsrum