Hela Navestad plockar skräp!

DEBATT: Nästa regering bör avskaffa hemlösheten