Pressmeddelande:
Alla som lever i hemlöshet behöver stöd