Matutdelning till människor i utsatta livssituationer

Behov av stödinsatser eskalerar i samband med Coronakrisen

SwishlogganSwish 900 69 25
Matlåda 85 kr, Matkasse 400 kr